LOCAL SOCIAL MONTILIVI

ACORDS JOVES DE MONTILIVI

CURS 2016 - 2017

Director: EUKEN IMANOL LEDESMA

Assaig: dissabtes, de 10 a 11 h.
Quota trimestral: 45 €
Inici: Octubre
LLOC: LOCAL DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONTILIVI.
Plaça de Georges Orwell (caseta vermella)
Per a més informació adreceu-vos a Conxita (666426390)

| | | correu | ©2007 Associació de veïns de Montilivi
Associació de Veïns de Montilivi L'Associació compleix amb el deure de protecció de les dades de caràcter personal dels seus socis i usuaris d'acord amb allò previst a la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal".