LOCAL SOCIAL MONTILIVI

GUITARRA

CURS 2016 - 2017

Guitarra per a nens, joves i adults
Inici: Octubre 2016 --- Finalitza: juny 2017

NENS I NENES fins els 12 anys:
dimecres de 18 a 19 h.

JOVES (2 GRUPS):
dimecres, de 19 a 20 h.
dissabtes, de 9 a 10 h.

ADULTS ( 2 GRUPS):
dimecres, de 20 a 21 h.
dimecres de 21 a 22 h.

Minim 6 persones per grup
LLOC: LOCAL DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONTILIVI.
Plaça de Georges Orwell

Formes de pagament:

1- En efectiu: pagament de la quota el 1er. dia de curs 210€(no socis), 195€(socis Associació de veïns de Montilivi)

2- A terminis: pagament de 60% el 1er. dia de curs 126€ (no socis), 117€ (socis Associació de veïns de Montilivi).
El 40% restant a la 1e. quizena de novembre 2016 84€(no socis), 78€ (socis Associació de veïns de Montilivi).

Preinscripció de 50 €.

Aquesta import us serà retornat en cas que durant el mes de setembre no confirmeu la vostra plaça reservada.

Per a més informació adreceu-vos a Conxita (666426390)

| | | correu | ©2007 Associació de veïns de Montilivi
Associació de Veïns de Montilivi L'Associació compleix amb el deure de protecció de les dades de caràcter personal dels seus socis i usuaris d'acord amb allò previst a la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal".