HAVANERES

Comencen: A parti del 23 de setembre de 2019 i finalitzen: entre el 17 i el 21 de juny de 2020.

Dimecres 20 A 21 H.


| | | correu | ©2007 Associació de veïns de Montilivi
Associació de Veïns de Montilivi L'Associació compleix amb el deure de protecció de les dades de caràcter personal dels seus socis i usuaris d'acord amb allò previst a la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal".